Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Pályázatok
A MAKIT 2023 évi pályázatának támogatottjai:

Dr. Szabó Katalin (1,5 mFt)
Cardiovasculáris rizikóbecslés és prevenció idiopathiás inflammatorikus myopathiákban


Dr. Andrási Noémi (1,5 mFt)
Hízósejt-mediátorok vizsgálata C1-inhibitor-hiányos herediter angioödémás betegekben


Kongresszusi Pályázatok:

Dr. Béldi Tibor (elfogadott absztrakt): Incidence, features and outcome of disease relapse after COVID-9 vaccination in patient with idiopathic inflammatory myopathies
EULAR 2023 – Milano (200 eFt)

Dr. Nagy-Vincze Melinda(elfogadott absztrakt): Pregnancy and myositis - beyond disease activity
REUMAPREG 2023 – London (168 eFt) Legjobb Poszter Díj

Dr. Horváth Hanga: Real-life experience with lanadelumab and sc-pd-C1-INH prophylaxis after almost one year of follow-up in Hungarian patients with hereditary angioedema due to C1- inhibitor-deficiency
HAEi Regional Conference 2023 – München (150 eFt)

Nemzetközi kongresszusi részvételi pályázat

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság kiemelten támogatja a fiatal tagjainak akkreditált nemzetközi konferencián való részvételét és allergológiai és/vagy klinikai immunológiai téren végzett kutatási eredményeinek széles körű disszeminálását.


Előadásnak vagy poszternek elfogadott tudományos absztrakt esetén a MAKIT hozzájárul a pályázó regisztrációs díjához, maximum 200.000 Ft-os költséghatárig.

A Kongresszusi részvételi pályázat meghirdetése folyamatos, a kérvénye a MAKIT Titkárság részére a titkarsag@makit.hu email címen keresztül nyújthatók be.

A pályázatok végeredményét a pályázat beérkezésének napjától számított 15 napon belül nyilvánosságra hozzuk a www.makit.hu web helyen, az érintettek értesítése mellett.

Bővebb információ

Űrlap

MAKIT Kutatási Témapályázat

A pályázatok célja a MAKIT alapvető szakmai feladataival összefüggő kutatási törekvések elősegítése, illetve a nemzetközi szakmai rendezvényeken való aktív részvétel támogatása.


A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság évente egy alkalommal hirdet Kutatási Témapályázatot. A pályázatok minden évben február 1-től március 15-ig nyújthatók be a MAKIT Titkárság részére a titkarsag@makit.hu email címen.

Évente maximum 2 pályázat támogatható, pályázatonként maximum 1,5 millió forint kutatási keret ítélhető meg, amely 1 éves időtartamra szól. A támogatási összeg számla ellenében eszköz-, anyag- és publikációs költségre fordítható, személyi kifizetésre és konferencia részvételre nem folyósítható.

Az eredményéről legkésőbb május 1-ig értesülnek a pályázók, és a nyertesek névsora a www.makit.hu web helyen közlésre kerül.

Bővebb információ

Űrlap

A MAKIT 2014 pályázata:

Ewopharma Pályázat MAKIT Tagok részére
„Szublingvális immunterápiával szerzett tapasztalataim allergiás rhinitiszes és/vagy allergiás asztmás betegeim körében 2009-2013 között.”

Feltétel: legalább 20 beteg gyógyításában Staloral készítmény alkalmazása, és legalább 5 beteg már túl van a 2. éves kezelésen.

Beadási határidő: 2014.04.15.

A pályázatokat a titkarsag@makit.hu e-mail címre kell beküldeni.

Díjazás 35 év alattiaknak:
1. A Stallergenes AG gyártó üzemének meglátogatása Párizsban, és részvétel egy AIT továbbképzésen (angol nyelven)
2. MAKIT kongresszusi részvétel támogatása
3. Könyvutalvány

Díjazás 35 év felettieknek:
1. A Stallergenes Centers of Excellence programjában való részvétel (London, Párizs, Madrid, Berlin városokban vagylagosan) (angol nyelven)
2. MAKIT kongresszusi részvétel támogatása
3. Könyvutalvány

A MAKIT 2008 tavaszi pályázatának támogatottjai:

 • Griger Zoltán (DEOEC III. Belgyógyászati Klinika) - The central role of nPKC delta in the decreased arachidonic acid production of monocytes from patients with SLE - 200,000 HUF
 • Tarr Tünde (DEOEC III. Belgyógyászati Klinika) - Detection of rare phospholipid/co-factor antibodies in lupus patients - 200,000 HUF
A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság (MAKIT) pályázati rendszere

A pályázati rendszer célja a MAKIT alapvető szakmai feladataival összefüggő kutatási törekvések elősegítése, szakmai rendezvényeken való aktív részvétel támogatása, nemzetközi szakmai szervezeti tagdíj átvállalása 35 év alattiak részére, külföldi szakkiadvány előfizetésének vagy könyvvásárlás, valamint impaktfaktoros lapba történő közlés esetleges díjának a támogatása.
Egy pályázati támogatás irányadó felső határa 200.000 Ft.

A pályázás feltételei:
 • a pályázati évet megelőzően legalább két teljes éves MAKIT tagság befizetése,
 • a pályázó legalább egyszer tartott már előadást (nem csak társszerző volt!) a MAKIT valamelyik rendezvényén - a rendezvényt a pályázati anyagban bibliografikus pontossággal kell megjelölni;
 • van legalább egy első szerzős közleménye impaktfaktoros lapban vagy három közlemény első- vagy társszerzője hazai/vagy egyéb nem impaktfaktoros szakfolyóiratban; a közleményeket bibliografikus pontossággal kell felsorolni;
 • amennyiben a pályázó nyert már el MAKIT támogatást, annak befejezett elszámolása is feltétele új pályázat benyújtásának.
 • Ugyanazon pályázó 2 évente pályázhat
A pályázat anyaga:
 • Kongresszusi pályázat esetén: a rendezvény adatai (neve, hol, mikor kerül sorra); a már elfogadott absztrakt teljes szövege. (Kizárólag akkreditált nemzetközi rendezvényen való részvételt tudunk támogatni!) Amennyiben a tárgyévben ennek beadási határideje megelőzi a MAKIT pályázat beadási határidejét és a pályázónak a vezetőség megítél támogatást, azt utólag is folyósítjuk. Egyéb, a célt szolgáló pénzügyi eszközök, források megjelölése, mert a MAKIT pályázat csupán részösszegként szerepelhet (a pályázó nyilatkozzon arról, hogy az egyéb pénzügyi eszközöket saját maga fogja fizetni).
 • Nemzetközi szervezeti tagdíj, külföldi szakkiadvány előfizetésére vagy nem hazai kiadású könyv vételére irányuló pályázat esetén a pontos részletek feltüntetése, beleértve a megpályázott összeget is.
Elszámolás:

Aki a pályázatot elnyeri, annak elszámolási kötelezettsége van a kongresszus végétől számított 30 napon belül; ennek számlák alapján és a pénzügyi fegyelem szabályait figyelembe véve kell megtörténnie.

A vizsgálattal összefüggő vásárlásoknál is, azok megtörténtétől számított 30 napon belül, a MAKIT nevére szabályszerűen kiállított számlák segítségével kell számadást adni.
A 30 napon belüli elszámolási kötelezettség tagdíj vagy kiadványvásárlás esetén is kötelező.

Általános elvként a megítélt összeget a döntést követő legfeljebb 6 hónapon belül fel kell használni, és az elszámolásnak is meg kell ezen időszakon belül történnie.

További feltételek, szempontok:

A MAKIT saját döntésétől függően felkérheti a pályázatot elnyert tagját arra, hogy eredményeiről beszámoljon. Ennek módját (szakmai előadás, közlemény, írásos beszámoló) a MAKIT elnöksége meghatározza. A pályázatokat a MAKIT minden további értesítés, közzététel nélkül évente kétszer írja ki.

A pályázatok beérkezési határideje elektronikusan a MAKIT titkárságára ( titkarsag@makit.hu ) minden évben február 28., ill. augusztus 31.
A pályázatok elbírálása legkésőbb március 30-ig, ill. szeptember 30-ig kerülnek nyilvánosságra.

A pályázati űrlap a MAKIT honlapjáról letölthető. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, beosztását, esetleges tudományos fokozatát, munkahelyét és egy olyan mondatot, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat beadási feltételeinek eleget tett, és elnyerése esetén a támogatást kizárólag a megjelölt célra fordítja. Amennyiben a felhasználás lehetősége részben vagy egészben meghiúsul, a teljes vagy a fennmaradt összeget 8 napon belül, de legkésőbb a támogatás megítélését követő 6 hónapon belül a Társaság számlájára visszautalja. Nincs lehetőség a pályázati cél megváltoztatására a beadást követően. Amennyiben egy pályázat végrehajtatatlansága egy esetleges támogatás kifizetése előtt kiderül, azt azonnal vissza kell vonni a MAKIT titkárság értesítése útján.

A pályázatok elbírálásának végeredményét legkésőbb március 15-ig, ill. szeptember 15-ig nyilvánosságra hozzuk a www.makit.hu webhelyen, az érintettek értesítése mellett. Ez tartalmazza azt is, hogy a pénzeszközök felvétele érdekében kihez kell fordulnia.

A támogatást nem nyert pályázókat is értesítjük levélben.

Pályázati űrlap letöltése >>

A MAKIT 2007 tavaszi pályázatának támogatottjai:

 • Baraczka Krisztina (OPNI Neuroimmunológia) - Limfocita vizsgálatok SLE-s és SM-es betegek liquorában - 85,253 HUF
 • Bohács Anikó (SE Tüdőklinika) - Treg sejtek számának meghatározása asztmás terhesek perifériás vérében - 200,000 HUF
 • Mezei Györgyi (SE I.Gyermekgyógyászati Klinika) - Immunsejtek vizsgálata légúti allergiás betegségekben szenvedő gyermekekben - 200,000 HUF
 • Réthy Lajos Attila (Svábhegyi Országos GyPF Intézet) - GPR145 gén és más allergia-kapcsolt gének haplotípus eloszlásának, expressziós mintázatának és klinikai jelentőségének vizsgálata magyarországi népességben - 175,000 HUF
 • Stauder Adrienne (SE Magatartástudományi Intézet) - Kommunikáció és stresszkezelés az allergológia területén. Struktúrált magatartásorvoslási beavatkozás hatékonyságának vizsgálata - 200,000 HUF
 • Szalai Zsuzsanna (Mosonmagyaróvári Városi Kórház) - előadás ("Managing venom allergy in practice") tartásának támogatása a Román AKIT idei kongresszusán: repülőjegy vásárlással - kb 60,000 HUF
 • Veres Amarilla (SE Szemészeti Klinika) - Szezonális allergiás kötőhártya-gyulladásban szenvedő betegek vizsgálata szezonon kívül és szezonban a kezelés megkezdése előtt - 192,360 HUF .
A MAKIT pályázati rendszere 2007-ben

A pályázati rendszer célja a MAKIT alapvető szakmai feladataival összefüggő kutatási törekvések elősegítése (kiemelten allergia-epidemiológiai vizsgálatok végrehajtása), szakmai rendezvényeken való aktív részvétel támogatása, nemzetközi szakmai szervezeti tagdíj átvállalása (csak 35 év alattiak részére), külföldi szakkiadvány előfizetés vagy könyv vásárlás támogatása. Az adott évi pályázati célokra felhasználható keretet az Alapszabály rögzíti, az aktuálisan megítélt összegeket a Társaság vezetősége határozza meg titkos szavazással. Ez 2007-re összesen legfeljebb kétszer (periódusonként) 2.000.000 (kettő millió) forint.
Egy pályázati támogatás irányadó (de nem kötelező) felső határa 200.000 forint.

A pályázás feltételei:
 • legalább két teljes éves MAKIT tagság, befizetett 2004, 2006, 2007 évi tagdíj, a tagdíjak utólagos rendezését nem tudjuk figyelembe venni;
 • a pályázó legalább egyszer tartott már előadást (nem társszerző volt csak!) a MAKIT valamelyik rendezvényén- a rendezvényt a pályázati anyagban meg kell jelölni;
 • van legalább egy első szerzős közleménye impakt faktoros lapban; vagy három közlemény első- vagy társszerzője hazai/vagy egyéb nem impakt faktoros szakfolyóiratban (a közleményeket fel kell sorolni);
 • amennyiben a pályázó nyert már el MAKIT támogatást, annak befejezett elszámolása is feltétele új pályázat benyújtásának;
 • azonos pályázó ugyanabban az évben csak egyetlen pályázatot nyújthat be.
A pályázat anyaga:
 • kongresszusi pályázat esetén: a rendezvény adatai (neve, hol, mikor kerül sorra); a már elfogadott (igazolása szükséges!) absztrakt teljes szövege. Kizárólag akkreditált nemzetközi rendezvényen való részvételt tudunk támogatni. Tekintve, hogy a pályázati periódusok folyamatosak (a beadási határidők minden évben: február 28 és augusztus 31) év eleji kongresszusokon való részvétel támogatását az előző évi őszi periódusban kell kérni.
  Amennyiben a pályázó egy megjelölt cél résztámogatását kéri, a pályázat mellékleteként csatolnia kell a hiányzó összeg rendelkezésre állásáról szóló igazolást. A megpályázott összeget meg kell jelölni.
 • vizsgálat esetén a kutatás absztraktszerű összefoglalása 15-20 sorban. Ezen belül pontosan fel kell tüntetni a pályázott anyag, eszköz, szolgáltatás stb. paramétereit és helyét a vizsgálati rendszerben. Amennyiben a pályázó egy megjelölt cél résztámogatását kéri, a pályázat mellékleteként csatolnia kell a hiányzó összeg rendelkezésre állásáról szóló igazolást. A megpályázott összeget meg kell jelölni.
 • nemzetközi szervezeti tagdíj , külföldi szakkiadvány előfizetésére vagy nem hazai kiadású könyv vételére irányuló pályázat esetén a pontos részletek feltüntetése, beleértve a megpályázott összeget is.
Elszámolás:

Aki a pályázatot elnyeri, annak elszámolási kötelezettsége van a kongresszus végétől számított 30 napon belül (számlákkal kell a kiadásokat elszámolni).
A vizsgálattal összefüggő vásárlásoknál is, attól számított 30 napon belül, a MAKIT nevére szabályszerűen kiállított számlák segítségével kell számadást adni.
A 30 napon belüli elszámolási kötelezettség tagdíj vagy kiadvány vásárlás esetén is alkalmazandó. A megítélt összeget a döntést követő legfeljebb 6 hónapon belül fel kell használni, az elszámolásnak tehát a döntést követő legfeljebb 7 hónapon belül meg kell történnie.
A hat hónapon belül fel nem használt összeget későbbi időszakra átvinni nem lehet.

További feltételek, szempontok:

A MAKIT Vezetősége felkérheti pályázatot elnyert tagját arra, hogy a kongresszusról vagy a támogatott vizsgálatról, eredményeiről beszámoljon. A pályázatokat a MAKIT minden további értesítés, közzététel nélkül évente kétszer írja ki és ennek megfelelően kétszer történik döntés is.
A pályázatok beérkezési határideje elektronikusan és levélben is a MAKIT titkárságára (titkarsag@makit.hu illetve 1253 Budapest, Pf. 86. ) minden évben február 28, illetve augusztus 31.

A pályázat formailag egy, a MAKIT vezetőségének címzett levél, amelyben valamennyi, ebben a kiírásban érintett kérdésre válaszolni kell (lásd a Pályázás feltételei c. részt is!).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, beosztását, esetleges tudományos fokozatát, munkahelyét, pontos elérhetőségét ( cím, telefon, esetleg fax, e-mail) és egy olyan mondatot, amelyben kijelenti, hogy a pályázat beadási feltételeit ismeri és elfogadja; elnyerése esetén a támogatást kizárólag a megjelölt célra fordítja ; amennyiben a felhasználás lehetősége részben vagy egészben meghiúsul, a teljes vagy a fennmaradt összeget 8 napon belül, de legkésőbb a támogatás megítélést követő hat hónapon belül a Társaság számlájára visszautalja.

Nincs lehetőség a pályázati cél megváltoztatására a beadást követően. Amennyiben egy pályázat végrehajthatatlansága egy esetleges támogatás kifizetése előtt kiderül, azt a benyújtónak azonnal vissza kell vonnia a MAKIT titkárság értesítése útján.

Az elbírálás és pályázatkövetés módszertana

A pályázatokkal kapcsolatos folyamatos és felelős feladatokra a vezetőségen belül önkéntesen vállalkozó 3 tag gondoskodik a pályázati rendszer teljes folyamatának helyes véghezviteléről és ellenőrzéséről. A 3 tag nem alkot bizottságot, hanem egyenként végzi feladatát. Kötelezettsége, hogy a beérkezett pályázatokat, amelyeket az elnök oszt ki az egyes pályázati felelősöknek, részletesen áttekintse, szakmai és anyagi szempontból megítélje. Szükség esetén személyesen tanácskozzon, illetve kérjen információt a pályázótól. Pozitív döntése esetén a megítélendő összeg meghatározása -mint eddig is- a vezetőségi tagok (névtelen) javaslatainak számtani átlagolása útján történik. Negatív véleménynél még egy pályázati felelős áttekinti az anyagot, és ha döntésük egybehangzóan negatív, a kérelem rövid, de informatív indokolással elutasításra kerül. A támogatásra javasolt kérelem mellé is 3-4 mondatos összefoglalást kell fogalmazni, amely a szavazás előtt tájékoztatja a pályázati anyag részleteit nem ismerő többi vezetőségi tagot.
A megítélt pályázat további sorsát a pályázati felelős folyamatosan figyelemmel kíséri:

 • vizsgálat esetén annak előrehaladásáról, eredményeiről,
 • a kongresszusi utazásról, és az ott történő prezentációról,
 • a pénzeszközök felhasználásról tájékozódik,
 • a beküldendő elszámolás korrekt, megfelelő időbeni megtörténését figyelemmel kíséri.
Általa nem korrigálható hibákról, késedelmekről tájékoztatja a Társaság vezetőségét az elnökön és a főtitkáron keresztül.

A pályázatok végeredményét legkésobb március 15-ig, illetve szeptember 15-ig nyilvánosságra hozzuk a www.makit.hu web helyen, az érintettek értesítése mellett.
A támogatást nem nyert pályázókat is a fentiek szerint értesítjük levélben.Nincs lehetőség tízezer forint alatti támogatásra, mert ez az összeg a fenti célok egyikének (akárcsak részleges) megvalósítására sem elég.
Pályázatot a MAKIT vezetőségi tagjai is benyújthatnak, de egy féléves bírálati periódusban legfeljebb három ilyen pályázatot támogathat a Vezetőség.

A MAKIT biztosít tagjai számára felhasználó nevet/jelszót az új Web-rendszer használatához!

Kérjük, írjanak a technikai Ügyfélszolgálatnak az alábbi címre, hogy megkaphassák a bejelentkezéshez szükséges adataikat: webtamogatas@makit.hu
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31