Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
A MAKIT

A MAKIT szervezete

Elnök: Prof. Dr. Novák Zoltán
Kincstárnok: Dr. Kriván Gergely


Főtitkár: Dr. Tarr Tünde
Titkár: Dr. Papp Gábor
Titkár: Dr. Gáspár Krisztián

Vezetőségi tagok
 • Prof. Dr. Bata Zsuzsanna
 • Dr. Bella Zsolt
 • Prof. Dr. Bodolay Edit
 • Dr. Csoma Zsuzsanna
 • Prof. Dr. Erdei Anna
 • Prof. Dr. Farkas Henriette
 • Dr. Griger Zoltán
 • Dr. Mezei Györgyi
 • Dr. Nagy Adrienne
 • Dr. Nagy Gabriella
 • Dr. Pónyai Györgyi
 • Dr. Réthy Lajos
 • Dr. Sütő Gábor
 • Dr. Szántó Antónia
 • Prof. Dr. Szegedi Andrea

Szekciók


Aerobiológia

A MAKIT Aerobiológiai Szekciója

A szekció a MAKIT-on belül azokat a szakembereket tömöríti, akik a környezeti levegő biológiai eredetű szennyezőinek (külső és belsőtéri allergének) az allergiás folyamatokra gyakorolt hatását kutatják, az allergén pollen és gombaspóra koncentráció folyamatos monitorozásával keletkező adatok gyűjtését és elemzését, meghatározását végzik; valamint fontosnak tartják a betegek és hozzátartozóik számára nyújtott magas színvonalú aerobiológiai adatszolgáltatást és felvilágosítást.

Fő célok és feladatok:

A környezeti levegő allergén pollen és gombaspóra tartalmára vonatkozó adatok meghatározása és ezen adatok hasznos információként való továbbítása a szakorvosok, kollégák (főként MAKIT tagok és az országos pulmonológiai hálózat dolgozói) részére, valamint a betegek és hozzátartozóik számára nyújtandó polleninformáció nyújtása folyamatosan az allergén növények virágzási szezonjában, illetve az éves pollenjelentés eljuttatása a MAKIT tagsághoz.
A MAKIT alapszabályzat 2. fejezetében foglalt fő célokkal és feladatokkal összhangban, különös figyelmet fordítanak a szekció tagjai a betegek és hozzátartozóik számára nyújtandó ismeretterjesztésre. Ez hazánkban, a mai viszonyok között a parlagfű- és gyommentesítési akciók, a civil szféra megmozdulásainak szakmai segítését is jelenti.
Az interneten hozzáférhető polleninformáció helye: www.joboki.hu, illetve a Startlapról is elérhető az egészség rovatból: www.egeszseg.lap.hu helyen.

Gyermekgyógyászat

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság felhívására, több szekcióval párhuzamosan, megalakult a Gyermekgyógyászati szekció is 2001. március 30-án, 35 alapító tag jelenlétében.

E szekció megalakulásának motivációi:
 • A MAKIT felhívása
 • Az allergiás betegségek népegészségügyi jelentőségű szaporodása
 • A gyermekkori allergiás kórképek arányaiban, prevalenciájukban való eltérése a felnőtt koriakétól
 • Ebben az életkorban történő helyes diagnosztika és differenciáldiagnosztika jelentősége
 • Országosan egységes gyermek-allergológai diagnosztikus és terápiás protokollok szükségessége
 • A tudományos információtömeg átláthatatlansága
 • A klinikai immunológia és allergológia multidiszciplináris jellege, felelőssége
A szekció célkitűzései:
 • A gyermekallergológia összefogása
 • A tudományos információk, eredmények rendszerezett, szakosított feldolgozása
 • Protokollok, hazai konszenzusok előkészítése, létrehozása
 • Integráció a csecsemő-és gyermekgyógyászat, valamint az immunológia egységébe
 • Kapcsolatteremtés más rokon és távoli tudományágakkal (bőrgyógyászat, gastroenterológia, pulmonológia, kísérleti immunológia, genetika, botanika, környezetvédelem, farmakológia, pszichológia, statisztika , informatika, stb.)
 • Többszintű oktatóanyag kidolgozása (önképzés, szakorvos képzés, alapellátás képzés, szülők, betegek oktatása, médiákban való hiteles, kontrollált prezentációk)
 • Kollegiális kapcsolatok építése
 • Prospektív studyk tervezése
 • Nemzetközi kapcsolatok felvétele
 • Munkánkhoz erkölcsi, anyagi támogatás megszerzése
 • A szakma érdekképviselete

Terveink között szerepel a MIT (Magyar Immunológiai Társaság) Gyermekimmunológiai szekciójával való szoros együttműködés is, hiszen az immunológia egységéből az allergológia nem kiszakítható, csupán nagy méretei miatt igényel külön stábot. Hasonlóan gondolkodunk a Gyermekgyógyászat egységéről is.
Szeretettel várjuk szekciónkba a gyermekgyógyász-allergológusokat és minden kollegát, aki allergiás gyermekeket kezel, gondoz. A szekcióba való belépés ingyenes, csupán a MAKIT tagság a feltétel. (Kérésre intézzük.)

A MAKIT Gyermekgyógyászati szekció működési szabályzata
 • A szekció neve: MAKIT Gyermekgyógyászati szekció (továbbiakban: szekció), a MAKIT (Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság) önálló szekciója. A szekció nem önálló jogi személy, a MAKIT-on belül működik.
 • A MAKIT Gyermekgyógyászati szekció fő céljai és feladatai megegyeznek a MAKIT céljaival és feladataival.
 • A szekció a MAKIT-on belül a gyermekgyógyászokat tömöríti. Rendes tagja lehet bármely MAKIT tag, aki a szekció céljait és alapszabályait ismeri, elfogadja, támogatja, a szekció céljait tevékenységével előmozdítja. Minden rendes tagnak a közgyűlésen egy szavazata van. A tag jogosult a szekció munkájában és bármely rendezvényén részt venni, ott véleményt nyilvánítani, észrevételt vagy javaslatot tenni.
 • A szekció szervei és tisztségviselői:
  • A szekciónak a közgyűlésen kívül kizárólag választott szervei lehetnek. Ezek: a vezetőség, a jelölőbizottság, a szavazatszedő- és számláló bizottság.
  • A közgyűlés valamennyi tag összessége, legalább évente egy alkalommal az elnök hívja össze valamennyi tag írásbeli meghívása mellett, a napirend előzetes közlésével. Minden rendes közgyűlésen szerepelnie kell a vezetőség beszámolójának, mely felett a közgyűlés vitát folytat le. Bármely közgyűlés határozatképességének alsó határa a taglétszám 20%-a. A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell készíteni és azt 5 évig meg kell őrizni.
  • A közgyűlés kizárólagos hatásköre a vezetőség megválasztása, az Alapszabály módosítása, a szekció szétválásának vagy más szervezetekkel való egyesülésének eldöntése. A közgyűlés valamennyi személyi döntését kizárólag titkos szavazással hozhatja meg.
  • A vezetőség létszáma az elnökkel és a főtitkárral együtt 7 fő, mandátuma négy évre szól. A vezetőség tagjai korlátlan számú ciklusra újraválaszthatóak az elnök és titkár kivételével, akik legfeljebb 2 ciklusra választhatóak. A leköszönő elnök tanácsadóként az újraválasztott vezetőség tagja marad. A vezetőség közgyűlés valamennyi személyi döntését kizárólag titkos szavazással hozhatja meg.
  • A vezetőség létszáma az elnökkel és a főtitkárral együtt 7 fő, mandátuma négy évre szól. A vezetőség tagjai korlátlan számú ciklusra újraválaszthatóak az elnök és titkár kivételével, akik legfeljebb 2 ciklusra választhatóak. A leköszönő elnök tanácsadóként az újraválasztott vezetőség tagja marad. A vezetőség közgyűlési határozat alapján indokolt esetben visszahívható. A vezetőség a közgyűlések között a szekció legfőbb ügydöntő szerve, mely kizárólag a közgyűlés által hozott elvi döntéseknek megfelelően végezheti tevékenységét. A vezetőség üléseit félévente tartja, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

Psycho-neuro-immunológia

Tisztelt Kolléga!

Örömmel értesítünk, hogy a MAKIT (Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság) Psycho-neuro-immunológiai Szekciója 2005. februárjában megalakult.

Célkitűzés:
A MAKIT hagyományainak megfelelően olyan interdiszciplináris fórumot kívánunk létrehozni, mely lehetőséget ad az ideg-elmegyógyászat, immunológia, endokrinológia, infektológia, allergológia határterületi kérdéseinek megvitatásához. Szeretnénk a hazánkban hagyományokkal rendelkező (Sellye János, Hajós Károly, Baló József) endokrinológiai és neuroimmunológiai kutatási eredményeket kibővíteni pszichiátriai – pszichológiai ismeretekkel. Az elméleti ismeretek mellett a klinikai gyakorlat számára hozzáférhető diagnosztikai és kezelési módszereket, lehetőségeket kivánjuk szélesebb körben megismertetni.
Várjuk minden érdeklődő jelentkezését, akik e témában elméleti, vagy klinikai gyógyító-kutató munkát végeznek. Érdeklődnek az immunológiai – allergológiai betegségekhez csatlakozó ideg-elmegyógyászati tünetek felismerése, kezelése iránt.

Fórum:
A MAKIT tudományos ülésein és kongresszusain előadások, az Allergológia és Klinikai Immunológia című folyóiratban közlemények formájában, az egyes munkacsoportok által szervezett tudományos ülések keretében.

Elérhetőség: a MAKIT honlapján (www.makit.hu)
dr.Baraczka Krisztina, OPNI, Neuroimmunológia (kbaraczka@freemail.hu)

Tagság feltétele: MAKIT tagság (www.makit.hu)

Szakdolgozói Szekció

A MAKIT Szakdolgozói Szekciójának megalakulásával elindulhat egy széles körű összefogás, ahol immár egy társaságban működhetnek együtt orvosok, allergológusok, immunológusok (multidiszciplináris szakemberek) ápolók, szakdolgozók, az allergológiai, immunológiai, és autoimmunológiai betegségek korai diagnosztizálásában, gyógykezelésében, kutatásában, és oktatásában.

Az allergológiai és a klinikai immunológia minden területén – az alap-, alkalmazott és az immunológiai kutatásban – az allergológiai és a klinikai immunológia ápolástudományban született áttörő eredmények az utóbbi időben alapvető változásokat hoztak a betegség oki és egyéb tényezőinek megértésében.

Az új ismeretek, az új szemlélet segít bennünket az allergológiai és klinikai immunológia betegségek diagnózisában, kezelésében, és ápolásában.

Az immunológiai osztályon dolgozó ápoló, gyógytornász, dietetikus és valamennyi szakember olyan páciensekkel foglalkozik, akiknek betegsége összetett, amely olyan különféle gyógymódokat igényel, mint például műtét, kemo-, sugár-, hormonterápia, biológiai ágensek, mozgásterápia, táplálkozásterápia, élet-módterápia.
Az allergológiai és a klinikai immunológia betegellátás jelentős részét speciálisan felkészített, orvosi végzettségű szakemberek, szakdolgozók végzik. Ebben jelent nagy előrelépést a Szakdolgozói Szekció létrejötte, ugyanis különböző szakemberek az allergológiai és a klinikai immunológia betegellátás és határterületeiről lehetőséget kapnak a tanulásra, a közös, egymást segítő munkára, mégpedig olyan team-munkára, amely már számos országban megmutatkozik, és áttörő eredményt hoz. Így együtt, közös erővel, szakértelemmel és elhivatottsággal érhetünk el eredményt az ügy érdekében, a jelenért és a jövőért. Ahhoz, hogy a allergológiai és a klinikai immunológia, autoimmunológiai megbetegedések halálozási arányát csökkenteni tudjuk, jól szervezett munkafolyamatokra, hatékony megelőzésre, megfelelő tárgyi körülményekre és jól képzett, motivált, célokkal rendelkező, holisztikus szemléletű szakemberek multidiszicplináris együttműködésére van szükség.

Küldetés nyilatkozat, misszió
Fórumot teremteni a tudás átadására, ismeretek kicserélésére, a közös munkára mindazon szakdolgozók, szakemberek számára, akik az allergológiai és a klinikai immunológia, autoimmunológia betegségek megbetegedések prevenciója, kezelése és rehabilitációja területén tevékenykednek. Értéket adni a szakdolgozók, különösen az allergológiai és a klinikai immunológia ápolók munkájának, az oktatás, a kutatás és a gyakorlat felhasználásával, hivatásuk magas szakmai színvonalon történő művelése és méltó képviselete érdekében. Széles körű összefogás létrehozása a társadalom különböző rétegeivel, közös gondolkodás elindítása az allergológiai és a klinikai immunológia autoimmunológiai megbetegedések korai felismerése érdekében.
Célok, célkitűzések
 1. Teljes mértékben támogatást nyújtani az allergológiai és a klinikai immunológia szakdolgozók elméleti ismereteinek hatékony gyakorlásához (pl.: ápolástudomány, mozgásterápia, táplálkozásterápia, prevenció), tudományos rendezvények, konferenciák, továbbképzések szervezésével.
 2. Oktatásfejlesztés a jelenlegi ápolóképzésben.
 3. Szakdolgozók összetételétől függően új speciális képzések kidolgozása és beindítása.
 4. Fejleszteni a betegellátás színvonalát, segítséget nyújtani a családtagok számára.
 5. Az allergológiai és a klinikai immunológiai szakdolgozóinak kutatómunkájának elősegítése a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően.
 6. A szakdolgozók státusának professzionális szintre emelése a magyar allergológiai és a klinikai immunológia teamben.
 7. Tudatosítani a korai allergológiai és a klinikai immunológia, autoimmunológiai betegségek felismerésének fontosságát a szakdolgozók körében.
 8. A holisztikus szemlélet fejlesztése a mindennapi munkában, amely az ember testét, lelkét, érzelmeit, értelmét egymással rendkívül szorosan, összefüggő egészként kezeli.
 9. Növelni a szakdolgozókban a betegség megelőzéséhez és a gyógyuláshoz szükséges aktív szerepvállalás fontosságát, egyidejűleg erősítve a betegekben is ezt a szemléletet.
 10. Tudatos, helyes egészség magatartás megismertetése, fejlesztése, kiterjesztése a lakosság minden rétegében.
 11. Figyelemfelhívás a szakemberek egyéni, aktív felelősségvállalására, s ezzel összefüggésben az egészségfejlesztés, a pszichoedukatív tevékenység során alkalmazható egyik leghatékonyabb módszerre, a tudatosan alkalmazott személyes példamutatásra.
 12. Oktatni a szakdolgozókat az allergológiai és a klinikai immunológia, autoimmunológiai betegségek diagnózisának, kezelésének, rehabilitációjának legújabb módszereire.
 13. Az allergológiai és a klinikai immunológia, autoimmunológiai gondozásban dolgozók számára kommunikációs és szabadidős hálózat megteremtése.
 14. A munkahelyi egészségfejlesztés elősegítése.
 15. Kapcsolatkiépítés és együttműködés a hazai és nemzetközi, szakmai és civil szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel és egyetemekkel egyaránt.
 16. Pályázatok kiírása, szakmai díjak megalapítása és adományozása az allergológiai és a klinikai immunológia, autoimmunológiai területén (felölelve az oktatás, a kutatás és a betegellátás valamennyi területét) végzett kiemelkedő és példamutató tevékenységek elismerésére.
 17. Elősegíteni tagjaink részvételét szakmai rendezvényeken belföldön és külföldön egyaránt.
 18. Publikációk hazai és külföldi, szakmai és közéleti folyóiratokban, amelynek célja a tudományos vagy ismeretterjesztő formában elkészített anyagok megjelentetésével az adott szakterület eredményeinek bemutatása, a lakosság teljes körű, szakszerű tájékoztatása a média segítségével.
 19. A szakemberek megbecsültségének előmozdítása érdekében megismertetni a társadalommal az allergológiai és a klinikai immunológia, team tagjait.
 20. A MAKIT szakdolgozóinak szakmai és etikai érdekeinek hazai és nemzetközi képviselete.
 21. A MAKIT Szakdolgozói Szekció taglétszámát növelni, az egységre, a szakmai, emberi harmóniára való törekvés figyelembevételével a különböző szakterületek között.
A MAKIT Szakdolgozói Szekció működési szabályzata

A szekció neve: MAKIT Szakdolgozói Szekció a MAKIT (Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság) önálló szekciója. A szekció nem önálló jogi személy, a MAKIT-on belül működik. A MAKIT Szakdolgozói Szekció fő céljai és feladatai megegyeznek a MAKIT céljaival és feladataival. Terveink között szerepel a MAKIT-tal (Magyar Allergológiai Klinikai Immunológiai Társaság) szoros együttműködés.

Szeretettel várjuk szekciónkba a szakdolgozókat és minden kollegát, aki allergiás immunológiai és autoimmunológiai betegeket ápol, kezel, gondoz. A szekcióba való belépés ingyenes, csupán a MAKIT tagság a feltétel.

Debrecen, 2011. október 19.

Szabóné Törő Anna Klinika vezető ápoló DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika Email: toroanna@iiibel.dote.hu Tel: 06 52 255 480 / 54937 m.

A MAKIT biztosít tagjai számára felhasználó nevet/jelszót az új Web-rendszer használatához!

Kérjük, írjanak a technikai Ügyfélszolgálatnak az alábbi címre, hogy megkaphassák a bejelentkezéshez szükséges adataikat: webtamogatas@makit.hu
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31