Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
A MAKIT

A MAKIT szervezete 2023 .05.12-től

Elnök: Prof. Dr. Novák Zoltán
Kincstárnok: Dr. Kriván Gergely


Főtitkár: Dr. Tarr Tünde
Titkár: Dr. Papp Gábor
Titkár: Dr. Gáspár Krisztián

Vezetőségi tagok
 • Prof. Dr. Bata Zsuzsanna
 • Dr. Bella Zsolt
 • Dr. Csoma Zsuzsanna
 • Prof. Dr. Erdei Anna
 • Prof. Dr. Farkas Henriette
 • Dr. Goda Vera
 • Dr. Griger Zoltán
 • Dr. Nagy Adrienne
 • Dr. Nagy Gabriella
 • Dr. Papp Gábor
 • Dr. Pónyai Györgyi
 • Dr. Réthy Lajos
 • Dr. Sütő Gábor
 • Dr. Szántó Antónia
 • Prof. Dr. Szegedi Andrea

Szekciók / Sections


MAKIT Bőrgyógyászati Szekció

Szekcióelnökök: Dr. Bata Zsuzsanna és Dr. Szegedi Andrea

A bőrbetegségek jelentős része az immunrendszer működésével kapcsolatos. Autoimmun, allergiás mechanizmusok állnak a háttérben, így a bőrgyógyászok között szükségszerűen sok az allergológus, klinikai immunológus. Az allergiás betegségek kivizsgálásában a bőr, mint az in vivo tesztek szerve is fontos szerepet játszik. Számos szisztémás immunbetegség nagyon jellegzetes bőrtünetekkel jár és a gyógyszerek által indukált adverz immunreakciók is leggyakrabban a bőrt érintik. A bőr vizsgálata egyszerű, könnyen kivitelezhető, így a bőrtünetek ismerete minden klinikai immunológus, allergológus szakember számára fontos. A bőrgyógyászati szekció rendszeres előadásokkal és esetbemutatásokkal a bőrtünetek megismerését segíti. A bőr immunmediált betegségeinek kezelése sok tekintetben hasonló a más szervi immunmediált betegségek kezeléséhez, sőt a biológiai terápiák alkalmazásának kezdetekor a bőrbetegségek kiemelt szerepet játszottak. A többi szakmával való rendszeres konzultáció, a terápiák összevetése, a betegségek hátterében lévő immunológiai mechanizmusok megismerése jelentős szakmai ismeretekkel bővíti az immunmediált betegségekkel foglalkozó szakemberek tapasztalatát, tudását. A szisztémás kezelések mellett a bőrbetegségek terápiájában a lokálisan alkalmazható készítmények is teret kapnak, az immunmediált bőrbetegségek lokális kezelésének ismertetése is a szekció tagjainak feladata.

MAKIT Gyermekgyógyászati Szekció

Szekcióelnök: Dr. Nagy Adrienne

Motivációi:

 • Népegészségügyi jelentőségűvé vált az allergiás betegségek számának növekedése már gyermekkorban is
 • A gyermekkorra specifikus az immunológiai érés, immuntolerancia kialakulásának időszaka, gyermekkori allergiás betegségek jellegzetes megjelenése, az allergiás menetelés, a normál értékek és kor- és súlyfüggő terápiás dózisok. Mindez gyermekközpontú prevenciós és terápiás megközelítést igényel
 • Multidiszciplináris szakvizsgánk megkívánja a társszakmákkal való szoros együttműködést

Célkitűzései:

 • A gyermekallergológia és gyermekgyógyász-allergológusok összefogása
 • Új diagnosztikai és korszerű, támogatott kezelések bevezetésének segítése a gyermek-allergológiai ellátásba
 • Önképzés támogatása (irodalomkutatás, kutatási beszámolók, PhD tézisek, kongresszusi beszámolók)
 • Oktatás medikus, alapellátó, szakorvos, dietetikus, védőnő részére
 • Betegtájékoztatás színvonalának emelése az ellátás szintjén és a laikus médiában
 • Kapcsolatépítés társszakmákkal, határon túli magyar kollegákkal, nemzetközi szervezetekkel, hazai minisztériummal, hazai finanszírozóval
 • Allergológiai útmutatók, ajánlások megírásában való részvétel
 • Prospektív vizsgálatok tervezése, kivitelezése
 • Szakmapolitikai érdekképviselet

Várható eredmények:

 • Tudományos és betegellátási színvonal emelkedése
 • Kollegiális kapcsolatok fejlődése
 • Társadalmi szintű hatás

MAKIT HANO Szekció

Szekcióelnök: Dr. Farkas Henriette

2001-ben, a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság felhívására, több szekcióval együtt, megalakult a Herediter AngioNeurotikus Oedema (HANO) önálló szekció.

A HANO munkacsoport:

Az Országos Angioödéma Referencia Központ 1999 óta működik a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinika részeként. A központ fő tevékenysége a visszatérő angioödémával járó kórképek differenciáldiagnosztikája, valamint a bradykinin mediálta angioödémák, köztük az öröklött és szerzett C1-inhibitor hiányban szenvedő betegek gondozása, komplex kezelése. Központunk része az angioödémávál foglalkozó nemzetközi centrumokat összekapcsoló hálózatnak (ACARE - Angioedema Centers of Reference and Excellence), valamint 2019-ben megkezdte csatlakozását a ritkabetegségeket összefogó ERN-RITA nemzetközi hálózathoz is.

A szekció célkitűzései:

 • A bradykinin mediálta angioödémákkal, köztük az öröklött és szerzett C1-inhibitor hiányban szenvedő betegekkel foglalkozó szakemberek összefogása.
 • A bradykinin mediálta angioödémás kórképekkel kapcsolatos összefogó klinikai és elméleti kutatási tevékenység. A tudományos eredmények rendszerezése, feldolgozása és publikálása. Részvétel nemzetközi kutatásokban.
 • Részvétel hazai és nemzetközi protokollok és konszenzusok előkészítésében és kidolgozásában.
 • A jövő szakembereinek képzésének és oktatásának megszervezése, TDK és PhD hallgatók képzése, támogatása.
 • Kapcsolatteremtés és -ápolás rokon és kapcsolódó tudományágakkal (immunológia, genetika, farmakológia, hematológia, belgyógyászat, statisztika stb).
 • Ismeretterjesztő anyagok kidolgozása, tanfolyamok szervezése szakemberek és betegek számára.
 • HANO Betegszervezet megszervezése, támogatása.
 • A munkánkhoz szükséges támogatás megszerzése, pályázatokon való részvétel.
 • A szakma érdekképviselete.

Fórum:

A MAKIT évente megrendezett kongresszusain a HANO szekció önállóan kerül megtartásra. Emellett a munkacsoport rendszeresen aktív résztvevője a hazai (Magyar Immunológia Társaság, Amega Fórum, egyetemi TDK konferencia) és nemzetközi (EAACI, WAO, Bradykinn Symposium, HAE Global Forum) konferenciáknak. 1999-től kétévente (2021-ben 12. alkalommal) rendezzük meg a nemzetközi C1-inhibitor Deficiency And Angioedema Workshop-ot 51 ország több mint 400 képviselőjének a részvételével.

Elérhetőség: a MAKIT honlapján (www.makit.hu), www.haenet.hu
Prof. Dr. Farkas Henriette (farkas.henriette@med.semmelweis-univ.hu)
Tagság feltétele: MAKIT tagság (www.makit.hu)

MAKIT Immunterápiás Szekció

Szekcióelnök: Dr. Gáspár Krisztián

A szekció 2008-ban jött létre a MAKIT keretein belül. A szekció fő célja, hogy segítse, gyarapítsa az immunterápiában dolgozó munkatársak tudását és gyakorlati tapasztalatát. A szekció lefektette az allergén immunterápia hazai alkalmazásának alapjait, és számos tudományos szimpóziumot szervezett. A mai napig a szekciónak 56 érdeklődő, aktív tagja van. A szekció a MAKIT tudományos támogatásával, hazai kiváló szakemberek közreműködésével, magyar nyelven jelentette meg az „Útmutató az allergén specifikus immunterápia gyakorlatához” című könyvet (2019).

A jelenleg is zajló pandémia számos kérdést vetett fel az immunterápiát alkalmazó kollégákban. Ebben a helyzetben a Szekció folyamatosan szakmai támogatást és útmutatást biztosított a honlapon keresztül a gyakorló orvosok számára.

További célunk a magyar nyelvű „Immunterápiás Irányelvek” létrehozása, valamint az elmélet és gyakorlat határainak közelítése egymáshoz, mely által segíthetjük hazánkban az immunterápia széleskörű elfogadását a bizonyítékon alapuló orvoslás területén.

MAKIT Molekuláris Allergológia Szekció

Szekcióelnökök: Dr. Mezei Györgyi és Dr. Réthy Lajos Attila

A szekció 2017- ben alakult. A szekció célja a korszerű komponens alapú vagy molekuláris allergológiai vizsgálatok megismertetése, alkalmazásának bevezetése, országos szintű elősegítése, az ezzel kapcsolatos tudományos vizsgálatok értékelése, közreadása. (MAKIT kongresszusok, szakmai kiadványok, továbbképző előadások). Önálló kiadványok (2017, 2019-20) ill. országos felmérés is készült a hazánkban rendelkezésre álló molekuláris diagnosztikai kapacitásról. A hagyományos inhalativ-és nutritiv allergének illetve az ismeretlen anafilaxiák diagnosztikája mellett a rovarméreg-allergiák diagnosztikájában is egyre nagyobb teret nyer a molekuláris allergológiai diagnosztika. Utóbbi terén a rovarméreg-allergiákkal külön munkacsoport foglalkozik. A szekció szakmai támogatásával 2019-ben célzott molekuláris allergológiai továbbképzés is megvalósult szakorvosok részére.

Az elmúlt évek során a nemzeti allergológiai kongresszusokon (MAKIT kongresszus) évente önálló szekciós programmal jelentkeztünk. Több kiadvány is megjelent a szekció tagjainak tollából.

Szekciónk nyitott minden, a korszerű molekuláris diagnosztika bevezetésére, alkalmazására fogékony kolléga előtt.

Főbb publikációk, kiadványok:

EAACI, Bécs 3 poszter, EAACI online 2020 1 prezentáció, (rovarméreg komponens alapú tesztek első hazai eredményeiről)

MESIA, Budapest 3 előadás (étel allergén komponens alapú diagnosztika)

Megjelent hazai szakmai továbbképző irodalom, a teljesség igénye nélkül, 2017-2020:

GYERMEKGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZŐ SZEMLE 2017 22.évf. 2 szám ( Mezei Györgyi- Csáki Csilla-Nagy Adrienne- Réthy Lajos- Molekuláris allergológiai különszám.

GYERMEKORVOS TOVÁBBKÉPZÉS 2019. 18.évf. 1 szám és

GYERMEKORVOS TOVÁBBKÉPZÉS 2020 19.évf. 4.szám

MAKIT Immunterápiás Szekció

Szekcióelnök: Dr. Kriván Gergely

A MIT-MAKIT Primer Immundefektus Szekciója 1985 októberében a MIT Vándorgyűlésén, Egerben alakult meg, Gyermekgyógyász Immunológiai Munkacsoport néven. A munkacsoport elsődleges célja a primer immundefektusok kutatásának, felismerésének és kezelésének elősegítése, a szakág művelőinek összefogása. További lényeges célkitűzések: a primer immunhiányos állapotban szenvedő betegek gyógyulási lehetőségeinek elősegítése, a betegek érdekeinek képviselete; az immundefektusokkal kapcsolatos kutatási eredmények hazai és nemzetközi megismertetésének és gyakorlati felhasználásának elősegítése; a külföldi tudományos kutatások eredményeinek terjesztése; hazai tudományos fórumok fenntartása és szervezése és a szakág képviselete a hazai tudományos közéletben; a közvélemény hiteles tájékoztatása a szakterület eseményeiről; a szakterület graduális és postgraduális oktatásának elősegítése, illetve a magyar és a nemzetközi társaságok közötti formális és informális kapcsolatok elősegítése, valamint a tagok tudományos munkásságának támogatása. Az elmúlt időszakban e célok megvalósítása érdekében több száz tudományos publikáció és tudományos előadás született, a Szekció rendszeresen részt vesz a MIT és MAKIT kongresszusain. A Szekció működésének is köszönhető, hogy hazánkban az antitesthiányos betegek tételes finanszírozás keretein belül hozzájutnak a rendszeresen immunglobulin pótló kezeléshez. Munkánkat 2 jól működő betegszervezet is segíti.

MAKIT Táplálékallergia Szekció

Szekcióelnök: Dr. Hídvégi Edit

Az elmúlt években egyre nőtt a valós és a vélt táplálékallergiások száma. A téma fontosságát jelzi a MAKIT keretében a Táplálékallergia Szekció létrejötte, mely az elmúlt években a MAKIT éves kongresszusainak keretében mindig önálló programmal lépett fel. A táplálékallergia szekció célja a témával kapcsolatos legújabb ismeretek közvetítése az orvostársadalom számára. A téma multidisziciplinaritását igazolja, hogy rendezvényeinken pulmonológusok, bőrgyógyászok, gyermek háziorvosok, gyermek- és belgyógyász gasztroenterológusok, allergén-fehérje kutatással foglalkozó biokémikusok, dietetikusok tartanak tematikus előadásokat. Az elmúlt évtizedekben az allergológia óriási fejlődésének tanúi voltunk. Az immunmechanizmusok jobb felismerése lehetővé tette a diagnosztikus lehetőségek bővülését, mely a prick teszttől napjainkban a molekuláris allergia vizsgálatig jutott el. A pontosabb diganosztikának köszönhető az anafilaxia veszélyének korai felismerése, az allergiás keresztreakciók diagnózisa, és a személyre szabott étrendi terápia alkalmazása. A hazai Módszertani ajánlás anafilaxia kezelésére kidolgozásában a MAKIT-on belül a Táplálékallergia Szekció is részt vett. Az allergia prevenció és csecsemőtáplálás módszertanában paradigma váltás következett be, melyben meghatározó szerepet kap az immuntolerancia kialakítása, a pre- és- probiotikumok alkalmazása. Ezeket az új ismereteket kívánta összefoglalni a Polgár Marianne és Novák Zoltán által szerkesztett Útmutató a táplálékallergia felismerésére, kezelésére és megelőzésére című kiadvány, amelyben az allergológia elismert szakemberei dolgozták fel a saját területükkel kapcsolatos legújabb ismereteket. Szekciónk tevékenységének fontos része, hogy a táplálékallergiával foglalkozó kollegáink törekedjenek a legújabb nemzetközi tudományos eredmények megismerésére. A szekció munkájában résztvevő szakemberek rendszeresen részt vesznek hazai és külföldi kongresszusokon, szerepelnek posztereikkel az EACCI konferenciákon és számos publikáció fűződik nevükhöz hazai orvosi lapokban. Fontos megemlíteni, hogy a Táplálékallergia Szekció tagjai közül többen részt vettek/vesznek más tudományos társaság munkájában is, ami szintén

Szakdolgozói Szekció

A MAKIT Szakdolgozói Szekciójának megalakulásával elindulhat egy széles körű összefogás, ahol immár egy társaságban működhetnek együtt orvosok, allergológusok, immunológusok (multidiszciplináris szakemberek) ápolók, szakdolgozók, az allergológiai, immunológiai, és autoimmunológiai betegségek korai diagnosztizálásában, gyógykezelésében, kutatásában, és oktatásában.

Az allergológiai és a klinikai immunológia minden területén – az alap-, alkalmazott és az immunológiai kutatásban – az allergológiai és a klinikai immunológia ápolástudományban született áttörő eredmények az utóbbi időben alapvető változásokat hoztak a betegség oki és egyéb tényezőinek megértésében.

Az új ismeretek, az új szemlélet segít bennünket az allergológiai és klinikai immunológia betegségek diagnózisában, kezelésében, és ápolásában.

Az immunológiai osztályon dolgozó ápoló, gyógytornász, dietetikus és valamennyi szakember olyan páciensekkel foglalkozik, akiknek betegsége összetett, amely olyan különféle gyógymódokat igényel, mint például műtét, kemo-, sugár-, hormonterápia, biológiai ágensek, mozgásterápia, táplálkozásterápia, élet-módterápia.
Az allergológiai és a klinikai immunológia betegellátás jelentős részét speciálisan felkészített, orvosi végzettségű szakemberek, szakdolgozók végzik. Ebben jelent nagy előrelépést a Szakdolgozói Szekció létrejötte, ugyanis különböző szakemberek az allergológiai és a klinikai immunológia betegellátás és határterületeiről lehetőséget kapnak a tanulásra, a közös, egymást segítő munkára, mégpedig olyan team-munkára, amely már számos országban megmutatkozik, és áttörő eredményt hoz. Így együtt, közös erővel, szakértelemmel és elhivatottsággal érhetünk el eredményt az ügy érdekében, a jelenért és a jövőért. Ahhoz, hogy a allergológiai és a klinikai immunológia, autoimmunológiai megbetegedések halálozási arányát csökkenteni tudjuk, jól szervezett munkafolyamatokra, hatékony megelőzésre, megfelelő tárgyi körülményekre és jól képzett, motivált, célokkal rendelkező, holisztikus szemléletű szakemberek multidiszicplináris együttműködésére van szükség.

Küldetés nyilatkozat, misszió
Fórumot teremteni a tudás átadására, ismeretek kicserélésére, a közös munkára mindazon szakdolgozók, szakemberek számára, akik az allergológiai és a klinikai immunológia, autoimmunológia betegségek megbetegedések prevenciója, kezelése és rehabilitációja területén tevékenykednek. Értéket adni a szakdolgozók, különösen az allergológiai és a klinikai immunológia ápolók munkájának, az oktatás, a kutatás és a gyakorlat felhasználásával, hivatásuk magas szakmai színvonalon történő művelése és méltó képviselete érdekében. Széles körű összefogás létrehozása a társadalom különböző rétegeivel, közös gondolkodás elindítása az allergológiai és a klinikai immunológia autoimmunológiai megbetegedések korai felismerése érdekében.
Célok, célkitűzések
 1. Teljes mértékben támogatást nyújtani az allergológiai és a klinikai immunológia szakdolgozók elméleti ismereteinek hatékony gyakorlásához (pl.: ápolástudomány, mozgásterápia, táplálkozásterápia, prevenció), tudományos rendezvények, konferenciák, továbbképzések szervezésével.
 2. Oktatásfejlesztés a jelenlegi ápolóképzésben.
 3. Szakdolgozók összetételétől függően új speciális képzések kidolgozása és beindítása.
 4. Fejleszteni a betegellátás színvonalát, segítséget nyújtani a családtagok számára.
 5. Az allergológiai és a klinikai immunológiai szakdolgozóinak kutatómunkájának elősegítése a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően.
 6. A szakdolgozók státusának professzionális szintre emelése a magyar allergológiai és a klinikai immunológia teamben.
 7. Tudatosítani a korai allergológiai és a klinikai immunológia, autoimmunológiai betegségek felismerésének fontosságát a szakdolgozók körében.
 8. A holisztikus szemlélet fejlesztése a mindennapi munkában, amely az ember testét, lelkét, érzelmeit, értelmét egymással rendkívül szorosan, összefüggő egészként kezeli.
 9. Növelni a szakdolgozókban a betegség megelőzéséhez és a gyógyuláshoz szükséges aktív szerepvállalás fontosságát, egyidejűleg erősítve a betegekben is ezt a szemléletet.
 10. Tudatos, helyes egészség magatartás megismertetése, fejlesztése, kiterjesztése a lakosság minden rétegében.
 11. Figyelemfelhívás a szakemberek egyéni, aktív felelősségvállalására, s ezzel összefüggésben az egészségfejlesztés, a pszichoedukatív tevékenység során alkalmazható egyik leghatékonyabb módszerre, a tudatosan alkalmazott személyes példamutatásra.
 12. Oktatni a szakdolgozókat az allergológiai és a klinikai immunológia, autoimmunológiai betegségek diagnózisának, kezelésének, rehabilitációjának legújabb módszereire.
 13. Az allergológiai és a klinikai immunológia, autoimmunológiai gondozásban dolgozók számára kommunikációs és szabadidős hálózat megteremtése.
 14. A munkahelyi egészségfejlesztés elősegítése.
 15. Kapcsolatkiépítés és együttműködés a hazai és nemzetközi, szakmai és civil szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel és egyetemekkel egyaránt.
 16. Pályázatok kiírása, szakmai díjak megalapítása és adományozása az allergológiai és a klinikai immunológia, autoimmunológiai területén (felölelve az oktatás, a kutatás és a betegellátás valamennyi területét) végzett kiemelkedő és példamutató tevékenységek elismerésére.
 17. Elősegíteni tagjaink részvételét szakmai rendezvényeken belföldön és külföldön egyaránt.
 18. Publikációk hazai és külföldi, szakmai és közéleti folyóiratokban, amelynek célja a tudományos vagy ismeretterjesztő formában elkészített anyagok megjelentetésével az adott szakterület eredményeinek bemutatása, a lakosság teljes körű, szakszerű tájékoztatása a média segítségével.
 19. A szakemberek megbecsültségének előmozdítása érdekében megismertetni a társadalommal az allergológiai és a klinikai immunológia, team tagjait.
 20. A MAKIT szakdolgozóinak szakmai és etikai érdekeinek hazai és nemzetközi képviselete.
 21. A MAKIT Szakdolgozói Szekció taglétszámát növelni, az egységre, a szakmai, emberi harmóniára való törekvés figyelembevételével a különböző szakterületek között.
A MAKIT Szakdolgozói Szekció működési szabályzata

A szekció neve: MAKIT Szakdolgozói Szekció a MAKIT (Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság) önálló szekciója. A szekció nem önálló jogi személy, a MAKIT-on belül működik. A MAKIT Szakdolgozói Szekció fő céljai és feladatai megegyeznek a MAKIT céljaival és feladataival. Terveink között szerepel a MAKIT-tal (Magyar Allergológiai Klinikai Immunológiai Társaság) szoros együttműködés.

Szeretettel várjuk szekciónkba a szakdolgozókat és minden kollegát, aki allergiás immunológiai és autoimmunológiai betegeket ápol, kezel, gondoz. A szekcióba való belépés ingyenes, csupán a MAKIT tagság a feltétel.

Debrecen, 2011. október 19.

Szabóné Törő Anna Klinika vezető ápoló DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika Email: toroanna@iiibel.dote.hu Tel: 06 52 255 480 / 54937 m.

A MAKIT biztosít tagjai számára felhasználó nevet/jelszót az új Web-rendszer használatához!

Kérjük, írjanak a technikai Ügyfélszolgálatnak az alábbi címre, hogy megkaphassák a bejelentkezéshez szükséges adataikat: webtamogatas@makit.hu
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31